26 октомври 2014

За комплексарщината на Борисов

Какво забелязвате на тази снимка (щракнете върху нея, за да я видите в пълен размер)?
Десетки медали, подредени зад бюрото.
Снимки с известни политици.
Грамоти по стената.
Какво разбираме от тези снимки?
1. Че Цветанов и Борисов са комплексари?
2. Че компенсират липсата на образование с наличието на "благодарствени грамоти" по стената на офиса си?
3. Че са идиоти?

17 октомври 2014

Предстои ни голямо и трагично управление. И много крадене!

Защо правим тази прогноза ли? Защото се запознахме с опорните точки на "генерал-лейтенанта" и "доктор на науките" за водене на преговорите с другите партии. Вижте ги, с наши коментари, маркирани в жълто.

18-те точки на ГЕРБ

Партия ГЕРБ ще осъществи коалиционно управление с други политически партии в парламента, само ако има пълно (забележете - пълно, а не частично!) съгласие по следните основни приоритети:

1. Потвърждаване на членството на България в ЕС и НАТО без промяна във външнополитическата ориентация и поетите международни ангажименти на страната. (Това ли е най-важното за страната? Не намаляване на бедността или увеличаване на доходите на народа?!)

2. Осигуряване (как ще го осигурят, когато зависи от други фактори, извън правителството?) на траен икономически растеж на българската икономика при гарантиране на нарастване на доходите и социалните плащания на българските граждани (Все пак са го сложили. След ЕС и след НАТО?). Подкрепа за развитие на българския бизнес, насърчаване на инвестициите в нови и иновативни производства, които създават нови работни места. (Старите производства не създават ли работни места - туризъм, химическа, фармацевтична промишленост?)

3. Подобряване на бизнес средата в България и на инвестиционната активност и подкрепа на българските производители.

а. ускорено въвеждане на електронното управление за оптимизиране на администрацията, прозрачност на публичните средства и противодействие на корупцията (Не и за гласуване - явно и те се плашат от емигрантите?)

б. въвеждане на оценка на въздействието на всички законодателни решения. (Каквато имаше в предишни парламенти и която с нищо не помогна за това законите да са добри!)

4. Гарантиране на финансовата стабилност, на ниски нива на бюджетни дефицити и външен дълг (по европейските критерии), ограничаване на бюджетните разходи. (Затова ли ГЕРБ настояваха да се тегли нов заем от предишното НС - за да иска сега намаляване на бюджетните разходи?)

а. ускорено приемане на актуализацията на държавния бюджет за 2014 г. и закона за държавния бюджет за 2015 г. (колко ще е ускорено?)

б. запазване на данъчната система и ниски нива на преразпределение на бюджетни средства от държавата (т.е. богатите ще продължат да плащат малко, а бедните - повече?)

в. постепенна финансова консолидация съобразена с икономическия цикъл

г. повишаване гъвкавото управление на бюджетите и сигурността на плащанията

д. структурни промени в приходните агенции (т.е. да назначат своите хора?)

е. засилване на функциите и капацитета на контролните органи. Нов закон за Сметната палата. (т.е. да назначат своите хора?)

5. Политическо решение за включване на България в европейския банков съюз, подкрепа за членството/за създаване на Европейски енергиен съюз. (Общи приказки и дрън-дрън.)

6. Гарантиране на банковата стабилност и решаване на проблема с КТБ чрез приемане на политическо решение, основано на независима външна експертиза за състоянието на банката. Без специален закон за КТБ. (Какво политическо решение - има си закони и сега? Политическото решение е опит да се прикрие съучастието на ГЕРБ в разгрома на банката?)

а. бързо изплащане на гарантираните депозити при ограничено на използвани публични средства (Какво значи "ограничено"?)

б. смяна на управителя на БНБ и избор на ново ръководство след необходимите законодателни промени, синхронизирани с европейското законодателство (т.е. да назначат своите хора?)

в. Публичност на влоговите и кредите на КТБ. (А закона, който защитава тайната на влоговете, какво - ряпа ли ще яде?)

7. Възстановяване на доверието на ЕК и възстановяване на плащанията от европейските фондове. Ефективно и прозрачно разпределение на европейските средства. (т.е. да ги получават правилните хора?)

8. Приоритетно и ускорено изграждане на големите инфраструктурни транспортни проекти за насърчаване на икономическия растеж и националната и международна свързаност на страната. (Кой ги е излъгал, че строежа на магистрали насърчава икономическия растеж? Или от магистралите се краде най-лесно?)

9. Преразглеждане на новите енергийни проекти и тяхната икономическа ефективност. Изграждането им само при пълно съответствие с европейските директиви. (Ще крадат техните хора?)

а. отказ на държавни, корпоративни и други гаранции за изграждане на нови енергийни мощности (Ще крадат през частните?)

б. продължаване на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй". Без отмяна на мораториума върху строителството на АЕЦ "Белене". (Защо да не се отмени? Ами ако е изгодно да има втора АЕЦ?)

10. Гарантиране на интереса на българските продукти на бизнеса на поносима и справедлива цена на електроенергията чрез следните мерки:

а. избор на нов състав на регулатора ДКЕВР, който ще гарантира политическа независимост (т.е. да назначат своите хора?)

б. ефективно управление на енергийната структура, създаване на нова ресорна администрация, финансово управление на НЕК (т.е. да назначат своите хора?)

в. осъществяване на национална програма за енергийна ефективност на панелните жилищни сгради - до 2 години 50% от всички тях (Има пари за крадене?)

д. програма за намаляване на енергийната бедност. Разширяване на обхвата на българските домакинства, които получават енергийни помощи, както и увеличаване на размера на помощта. (Има пари за крадене?)

11. Гарантиране на енергийна независимост на страната чрез:

а. проучване и експлоатация на национални находища на природен газ и нефт (Някой пречи ли?)

б. запазване на мораториума върху сондажи за шистов газ и изграждане на газови връзки със съседните балкански държави (Мораториум има върху проучването дали изобщо има газ. Само идиоти могат да въведат такъв мораториум. Знаете ли колко други страни са го въвели? Точно така - нула!)

в. продължаване на строителството на проекта "Южен поток" само след пълно съответствие с европейското законодателство и преговори с ЕК. (Ще има да се краде?)

12. Ново законодателство за осъществяване на реформа в системата на средното и висшето образование.

а. постепенно нарастване на средствата за образование (Колко постепенно ще е и от коя година ще почне растежът?)

б. приоритетно развитие на българската наука и иновации и прилагането им от българския бизнес. (Има едни пари за крадене?)

13. Финансово гарантиране на НЗОК и засилване на нови форми на ефективен контрол върху разходите. Пакет от мерки за повишаване на събираемостта на здравните вноски, подобряване на качеството и достъпа до здравеопазване чрез:

а. приоритетно инвестиране в кадрово и техническо обезпечение на спешна помощ на територията на цялата страна

б. подобрение на доболничната и болничната здравна помощ

в. въвеждане на електронна здравна карта и електронно здравеопазване. (Но не и гласуване?)

14. Запазване на достигнатите нива на социални помощи и плащания. Насърчаване на отговорното родителство и тридетния модел.

15. Устойчиво нарастване на трудовите доходи и пенсиите, съобразено с темповете на икономически растеж. (Кой ще решава това?)

а. заплащане, съобразено с нивото на квалификация и образование (за разлика от сега, когато задочници по физкултура от ВИФ са депутати и получават по-големи заплати от колегите си - даскали по физическо?)

б. разширяване на обхвата на квалификационните възможности и включване в тях както на безработни, така и на активно търсещите работа

в. продължаване на пенсионната реформа и търсене на възможности за допълнително нарастване на пенсиите. (Кой ще ги търси - и къде?)

16. Реформа в сферата на сигурността чрез нови законодателни решения. Структурни промени чрез отделяне на ГДБОП от ДАНС.  (т.е. да назначат своите хора?)

а. борба срещу организираната престъпност, гарантиране на сигурността на гражданите (а-у, престъпниците се уплашиха!)

б. организационни мерки за контрол върху незаконните имигранти (лагери?)

в. политически усилия за приемането ни в Шенген. (а технически?)

17. Реформиране на правосъдната система чрез промяна на закона за съдебната власт и изпълнение на препоръките на Европейската комисия, посочени в докладите за съответствие на механизма за сътрудничество и оценка. Нов НК. Парламентарен диалог за широк консенсус по необходимостта от промяна в конституцията за преструктуриране на съдебната власт.

18. Промяна в Изборния кодекс, включително въвеждане на задължително гласуване след обществен дебат. (Но не и електронно гласуване?)

Какво разбираме от тези опорни точки?
1. Че ГЕРБ ни готви национална катастрофа?
2. Че не са гъвкави и не могат да отстъпят от нито една точка?
3. Че това ще им е оправданието за всичко?
4. Че много имат да лапат?

16 октомври 2014

И Огнян Минчев вече не може да му помогне?

Апологетът на бойковизма и герберизма Огнян Минчев се сърди на преговорните резултати.

Наред с другите си наблюдения, той споделя:

"Сериозното партньорство, сериозните разговори за коалиция са дискретни и внимателни. Необходимо ли е един външен човек като мен да ви го напомня?
... Защо превръщате една от малкото разумни възможности за коалиционно сътрудничество в публичен спор със стилистика на панаир?
Ако РБ държи да бъде възприеман като сериозна политическа сила, публичните разногласия между лидерите трябва незабавно да бъдат прекратени. Борисов и другите лидери на ГЕРБ също трябва да се въздържат от оценки - каквото и да им струва това в психологически план.
...
Голямата беда е, че българското общество си остава заложник в плен на мафията, след като политическите сили, претендиращи, че могат да го освободят, предпочитат да разчистват сметките помежду си, преди изобщо да са се хванали за сериозна работа."

Какво разбираме от тези наблюдения на известния политолог?
1. Че критикува РБ, защото се притеснява да критикува ГЕРБ?
2. Че обвинява РБ за провала, докато за Борисов се изказва така, сякаш той е с болна психика и тъкмо поради това следва да се отнасяме внимателно към него?
3. Че ни казва в прав текст, че ГЕРБ предпочита да си разчиства сметките с РБ?

Как се водят преговори (анализ на болното изявление на генерал-лейтенанта)

Днес става ясно къде го стягат футболните обувки:


"Крайно съм неудовлетворен от подготовката на Реформаторския блок за днешните консултации. Разбирам, че не само като политическа рамка, но по много от темите те въобще не са били подготвени, защото тук не става въпрос за теоретично писане на програма, а за това, че след няколко дни трябва да има работещо правителство, което да е ясно, поименно, разписано със споделена отговорност, с личности, които да го правят. Вече 10 дни след изборите ние се занимаваме с въпроса ‪#‎КОЙ‬. Вчера ясно и категорично заявихме, че заради #КОЙ ДПС не е приемлива партия за подкрепа на ГЕРБ. Нещо повече, #КОЙ беше назначен от Орешарски, Станишев и Местан, с подкрепата на Волен Сидеров. И ние една година яростно се противопоставяхме на този модел и благодарение на това правителството падна. Всеки средно грамотен човек вижда това. Още с нарушаването на формулата за преговорен екип, увеличавайки броя на хората от Реформаторския блок, те показаха, че са нестабилен организационен партньор. А изпращането на Трайков, който беше сменен от мен заради несправяне с работата и проблеми в енергетиката, си е видна провокация и опит да се торпилират преговорите от самото начало. Капката оптимизъм, която все още имам, е, че г-н Москов многократно повтори, че са готови на всичко, за да гарантират, че са единен политически субект и да продължат преговорите. Аз съм диалогичен човек и въпреки тенденциозните обиди от реформаторите и сателитните им медии, съм готов да продължа и да изпратя преговорен екип отново, ако те съумеят да се организират, започнат да говорят за реално управление и спрат следизборната си пропаганда. Изборите свършиха, хората очакват управление, очакват да видят кои са хората, които ще водят държавата напред, а не голи теории."

Какво разбираме от тези му думи?
1. Иска да има по-бързо работещо правителство - ПОИМЕННО, с личности, но БЕЗ програма?
2. Мисли си, че 10 дни са достатъчно и няма защо да му напомнят за връзките му с Пеевски?
3. Твърди, че благодарение на НЕГОВОТО "яростно противопоставяне" е паднал кабинетът "Орешарски"?
4. Разчита на средно грамотните хора?
5. Дразни се, че трябва да преговаря с хора, които ТОЙ е оценил като некадърни или които знаят спатиите му?
6. Продължава да се САМОзаблуждава, че е "диалогичен човек"?

13 октомври 2014

Некои тълкувания на думите на Борисов

"Генерал-лейтенант" "доктор на науките" Борисов е дал интервю за Мадам В. В него казва
неща, които нашият блог, като единственият неофициален преводач на мъдрите мисли на Борисов, е длъжен да разтълкува.


"Преди консултациите ние не поставяме никакви условия."
... Освен това аз да съм премиер, а Цветанов - министър на транспорта?

"Все пак за нас гласуваха над един милион български граждани..."
Около 1/3 от всички гласували, т.е. не сме отговорни пред останалите 2/3? 

"Каква реформа в съдебната система искат реформаторите - тази от времето на Костов и Иван Григоров ли?"
Т.е. той не знае, но не иска да си признае?

"Ами антируската тема в момента? Може ли тя да се поставя като условие за преговори?"
Може да се поставя, защото т.нар. от него "антируска" теза е всъщност ПРО-европейска и ПРО-НАТО позиция. Забравил ли е "генерала" с кои държави сме съюзници?

"Най-тежките решения за замразяване на руски проекти съм ги вземал аз."
Всъщност - не. Не ги е вземал ТОЙ, а Министерски съвет. И не са най-тежките, а са най-леките, защото и Южен поток се строи, и АЕЦ ще се строи - с неговата благословия? 

"А навремето кой вкара „Лукойл“ у нас, за да стане монополист в горивата?"
 Така, така, а кой е най-добър приятел с Вальо Златев?

 "Реформаторите говорят, все едно те са направили най-добрите реформи. Но то не е така."
Не е така, защото РБ не е управлявал и не знаем какви реформи ЩЕ направят. Докато за реформите, които Бойко НЕ направи сме наясно, вкл. и в прокуратурата

"С големи букви аз съм „ЗА“ направеното по „Южен поток“..."
Нали ви казахме малко по-нагоре, че НЕ е спрял Южен поток?

"Виждате, че ако предварително почваме да си поставяме условия, въобще не би трябвало да проведем консултации."
С други думи, не ми поставяйте условия, но аз мога да ви поставям колкото си искам?

"Видя се, че хората харесаха най-много направеното от ГЕРБ и програмата на ГЕРБ."
Не, видя се, че 1/3 от хората не харесват другите партии, но 2/3 ги харесват. И 2/3 от хората НЕ харесват програмата на ГЕРБ.

"ГЕРБ няма нито една фирма."
Сериозно ли? Нито една? И фирмите, които някак си работят само с ГЕРБ са случайни?

"А и съм си поставил за задача да не ги слушам (РБ - б.а.), да не ги коментирам, защото техните мнения се менят непрекъснато."

Всъщност техните мнения не са като това на Борисов, което се мени непрекъснато :-)

"Тази лексика, ако беше употребена към друг, а не към така балансиран и спокоен човек като мен, а и със здрави ръчички, подчертавам, щеше да има много по-тежки последици. Но аз търпя. В партията ми обаче това предизвиква реакция."
Това е много важна част от интервюто, защото дали не показва следните неща:
1. "Доктора на науките" знае, че не е балансиран и е много нервен, затова казва обратното?
2. Говори за затлъстелите си ръце като за "ръчички"?
3. Признава си, че партията е НЕГОВА?
4. Използва "партията", която уж реагирала, за да изрази личното си недоволство уж че е партийно?

"Ако са смятали, че най-доброто за България е Реформаторският блок, те щяха да гласуват не с 9%, а 90%."
Така е. А ако са смятали, че най-доброто за България е ГЕРБ, щяха да гласуват не с 33 %, а с 99%?


"Доста смешно ми звучи говоренето на БСП - че народът им бил отредил да бъдат в опозиция. Преди година и два месеца народът пак им отреди да бъдат в опозиция, но те управляваха с ДПС и „Атака“."
Показва ли, че още не е забравил как с 97 депутата беше опозиция? Показва. А днес, с 84 депутати (колкото БСП имаха през 2013 г.) си мисли, че трябва да е управляващ?

"...този път ще им се хвърлим много здраво на всичките."
Той да не е слязъл от джипа с горилите около него, за да влезе в дискотеката на ВИС?

"Защото аз усещах какво ще се случи и не исках да взривявам мостовете между партиите..."
Какво точно е усещал, след като ни обясняваше, че ще има 110-115 депутати?

"Ако БСП беше имала с 3% по-добър резултат, нямаше да влязат последните три партии. Тогава и нашият резултат щеше да е по-висок."
Т.е. отново друг му е виновен за това, че резултатите му са слаби?

"Твърдя, че това служебно правителство е изключително близко до Реформаторския блок." (за служебния кабинет).
И това от човека, който звъни на Близнашки и го командва по телефона?


11 октомври 2014

Цветанов е голямо шубе, действа лошо на "партията"!

"Правен свят" разкрива какви злини причинява Цветанов на "партията" и на Борисов. Препечатваме я поради фундаменталното ѝ значение. Няма нужда да се питаме какво е искал да каже авторът - всичко е ясно...Загуби ли Цветанов делото за клевета, от което уж се спаси? Абсолютно, абсолютно!
Бившият вътрешен министър можеше да се размине най-много с глоба, но сам си сложи етикет на виновен, който бяга от правосъдието. А той тежи повече

  • Ограничаване на отлаганията на делата чрез електронното призоваване;
  • Въвеждане на механизми за ангажиране на отговорност на участниците в процеса, които умишлено го бавят, с цел превенция и дисциплина.
Това са две от мерките в предизборната програма на ГЕРБ, озаглавена "Стабилна България", в която има подробен план за реформа на съдебната система – "справедлива, прозрачна и достъпна за гражданите и бизнеса". Програмата на ГЕРБ, барабар с мерките срещу шиканирането на делата, бе представена с личното участие на Цветан Цветанов на своеобразна шоу програма в централата на ГЕРБ преди месец.
А през последните дни бившият вътрешен министър, но все по-силна фигура в ГЕРБ, вероятно доволно потрива ръце. След изборите партията му е първа политическа сила и се опитва да реди кабинет, а в лично качество той успя да финтира системата по едно от делата срещу него. Най-емблематичното.
Интересно е, разбира се, какъв ще е развоят на останалите наказателни дела срещу Цветанов при новата политическа обстановка, но делото за клевета, заведено срещу него по тъжба на Мирослава Тодорова, на практика вече приключи. Цветанов и адвокатката му Елена Божурска не се посвениха една седмица да разиграват Софийския окръжен съд и 3 пъти да не се явят като неосведомени. И двамата се оказаха неоткриваеми за призовкарите, въпреки че сигурно само за тях Цветанов е останал скрит, след като покрай изборните резултати, той, като победител, направи традиционната телевизионна обиколка. А докато течеше второто заседание по делото за клевета, етаж по-долу Цветанов присъстваше като подсъдим в процеса за неупражнен контрол над мобилното подслушване в МВР. И отговаряше на въпроси на журналисти защо не е пратил представител на другото дело.
Иначе, причината Цветанов да избяга от делото за клевета е прозрачна – трябваха му само няколко дни протакане, за да може да се сдобие отново с имунитет, а дори и при кратък мандат на новия парламент от 1-2 години, давността за това обвинение ще изтече. Едно дело по-малко, при това дело, което не зависи от благосклонността на прокуратурата.
Съдия Тодорова подаде тъжбата срещу Цветанов заради две негови интервюта, в които той я обвинява, че покровителства организираната престъпност. Съдия Екатерина Роглекова Пловдивския районен съд го оправда на първа инстанция - той не бил казал това, което е казал, макар че всички в държавата някак останаха с впечатление, че е казал точно това.
Всъщност Цветанов само невинно бил заявил: "Абсолютно, абсолютно!", какво толкова. И обобщил с анализ: "С поведението си Тодорова и хора като нея биха могли  да създадат благоприятна среда в полза на организираната престъпност. В този смисъл можем да предполагаме схемите за функционирането на така наречения Октопод в съдебната система".
Да знаеш какво губиш, когато печелиш
Пред втората инстанция Цветанов имаше 3 нормални хода на процесуално поведение, но избра четвърти и единствен, който може да му донесе по-голяма вреда:
  1. Бившият вътрешен министър можеше да се бори за потвърждаване на оправдателната присъда, ако вярва в аргументите си.
  2. Можеше да приеме достойно и евентуална присъда, с която да бъде признат за виновен и да си понесе административната санкция, която нямаше да е и кой знае какво биографично петно, след като от години е известен като политик, който клевети съдиите.
  3. Можеше дори да се яви на заседанието и да изненада всички, като доблестно заяви, че съжалява за думите си, които са били плод на афект, защото той всъщност никога не е мислил, че съдия Тодорова покровителства мафията и т.н.
При подобно поведение Цветанов можеше да излезе сравнително чист от това дело, дори и да го бе загубил. С бягството си от съда обаче, той едновременно отправи към обществото две послания - "виновен съм" и "няма да понеса отговорност, защото мога да изиграя системата".
За една седмица Цветанов успя да се нареди и до така одумваните от него и правителството на ГЕРБ Братя Галеви, които преди две години избягаха от страната, след като разбраха, че трябва да влязат в затвора. Етикетът "избягал от правосъдието" вече стои върху Цветанов, нищо, че е за едно дребно дело за клевета. И той тежи повече от това да бъде признат за виновен, че е наклеветил съдия.
Освен на себе си, Цветанов, съзнателно или не, постави в конфузно положение и партията си. Дискредитира нейната предизборна програма за реформи и мерките за реформа на съдебната система. И даде повод на всички да си спомнят как Цветанов громеше адвокатите, които шиканират дела, докато беше вътрешен министър. (А който е бил свидетел на неговото чувство за мярка и срам, сигурно не си прави илюзии, че и занапред ще громи всички наред от позицията на морален стожер.)
Извън всичко друго, зам.-председателят на ГЕРБ отправи поредното послание, че на предизборните програми не трябва да се вярва. Те са само още един финт на електората или трик, както се изрази наскоро по друг повод един партиен лидер.

07 октомври 2014

Българина винаги търси някой друг да му е виновенКакво разбираме от това му изказване?
1. Че говорейки за българина и сочейки към себе си с палец, ни казва кой е виновен за пировата му победа на изборите?
2. Че трябва да се замисли малко повече върху собствените си думи?
 

06 октомври 2014

Взривът в Горни Лом не е случаен, даде отражение на изборите. Това е експертното ми мнение.

Вижте и чуйте какво говори бившият премиер, бивш главен секретар на МВР, бивш кмет на София. 

Започнете да гледате интервюто някъде около 1:40 минути след началото. То е свалено от официалния сайт на самия Борисов.
Стенограма: 
Бойко Борисов: Разбира се, ниската избирателна активност има своето обяснение. Последната седмица беше толкова песимистична, толкова тежка за всички нас. 15 души загинаха. Последните дни - траур. Спряхме заключителните си кампании - всички партии, тогава, когато трябваше да се настройват хората най-много, тогава на практика ние бяхме в траур. Настроението... минорното настроение, което имаше във всички нас в следствие на този, далече вече не мисля, че е случаен инцидент...."
Шум на журналисти, не се разбира какво питат:
Бойко Борисов: Далече не мисля, че е случаен инцидент....
Шум на журналисти, задават въпроси, той отговаря:
Бойко Борисов: Ами, не ми се вижда така да е случайно, както си го представят.
Въпрос: Искате да кажете, че някой е взривил 15 човека?
Бойко Борисов:  Искам да кажа, че не е случаен инцидентът, според мен. Той даде отражение на изборите.
Въпрос: На какво се основава това предположение?
Бойко Борисов:  Да, на моите експертни мисли по тази тема


Какво разбираме от тези думи на Борисов?
1. Че действително е загубил връзка с реалността?
2. Че не може да приеме факта, че за втори път "печели" изборите, но никой не го иска за премиер?
3. Че е в състояние да използва човешката трагедия, за да оправдае собствената си некадърност?
4. Че е в състояние на пълно вцепенение и говори глупости?

20-25-30 % и така до 100%

В нощта на изборите по време на импровизираната си пресконференция Бойко Борисов за пореден път се изяви като най-подготвеният експерт от всички експерти, пращайки елементарната математика в девета глуха:
Другите да си дадат оценка за резултатите, защото ако другите партии имаха по 20-25-30% избирателната активност щеше да е 100%
Много съм любопитен, ако 5 партии съберат по 30% от гласовете, това дали ще даде 150% избирателна активност? 
Горния цитат иде да покаже още веднъж на какъв полуграмотен човечец отново поверяваме кормилото на държавата.
За тези, които нямат време да го четат, ето го и в youtube:

05 октомври 2014

ГЕРБ загубил изборите заради Горни Лом. Взривът не бил случаен?!? Той пак спечелил?!!?

Тази вечер Бойко Борисов за пореден път направи гаф на годината. За съжаление годината все още не е приключила, така че има възможност да го надмине.
Можете да чуете всичко, което той каза в репортажа на БНР.

"Аз не знам дали в Европа се е случвало толкова пъти и то поредни десницата да победи левицата и то с все по-разгромяващ резултат, а тези, които са след БСП са по три, четири, пет, шест пъти по-малко избиратели от нас. Така че едно голямо благодаря на хората, които ни подкрепят, защото година и половина ГЕРБ беше подложен на унищожение с всички институции от всички. Затова отново българският народ, както и преди две години, както и на европейските избори, гласува най-голямо доверие."

Какво разбираме от тези негови думи?
1. Че Бойко Борисов явно не е разбрал, че той загуби властта, а и изборите през 2013 г.?
2. Че явно не е разбрал, че е загубил и изборите през 2014 г.? 
3. Че не познава историята на Европа?


"Последната седмица беше толкова песимистична, толкова тежка за всички нас. 15 души загинаха. Последните дни имаше траур, спряхме заключителните си кампании всички партии. Тогава, когато трябваше да се настройват хората най-много, тогава на практика ние бяхме в траур. Далеч не мисля, че е случаен инцидент."

Какво разбираме от тези му думи?
1. Че е в състояние да използва трагедията в Горни Лом за своите долни политически цели?
2. Че няма да се спре и пред трупове, за да излезе победител?

Защо е създаден този блог

Прочетете повече за Бойко Борисов тук. Някои от неговите официално регистрирани в "Държавен вестник" съдружници: Румен Николов ("Пашата"), член на СД на "Интербулпред" АД; Алексей Петров, съдружник в "Будоинвест" ООД, съучредител и член на управителните тела на застрахователните дружества "Аполо и Болкан", ЗК "Спартак" и ЗКА "Левски Спартак"; убитият Тодор Толев, съдружник в Ти Би Ай - 97"...

Кои сме ние

Някои от авторите в този блог са избрали да публикуват материали с имената си, а други - с псевдоними. Към 15-и август 2007 г. тук пишат 6 души. През 2014 г. съставът ни намаля - някои са в чужбина, други се отказаха, но ние търсим автори (вижте горе вдясно).