18 април 2008

Бойко Борисов и езерото "Ариана"

Далаверите на Бойко Борисов започват да лъсват като свински задници. Вестник "Сега" се е добрал до документи, които общината свенливо е укривала до този момент:

"Противно на обещанията за генерална промяна в управлението на София, кметът Бойко Борисов е подписал поредния скандален договор за отдаване на имущество на частна фирма без конкурс в нарушение на закона. Благодарение на това "Профудс" ще печели милиони от експлоатацията на търговски обекти и площи около езерото "Ариана".Това става ясно от договорите между общината, областната управа на София и частната фирма, с които "Сега" разполага. Документите бяха предоставени от съветника от ДСБ Ивайло Йонков, тъй като от общината отказаха да ги дадат по закона за достъп до обществена информация.Езерото "Ариана" е публична държавна собственост, част от паметника на градинско-парковото изкуство "Борисовата градина". През лятото на 2006 г. областната управа, която по закон го стопанисва, сключва споразумение за временно ползване със Столична община. На свой ред кметът Бойко Борисов го даде за експлоатация за 5 г. на фирма "Профудс", без да обявява конкурс. От кметството се оправдаха, че никоя друга компания не е проявила интерес да инвестира 3 млн. лв. за реконструкцията на езерото. Общината изобщо не е обявявала конкурс за проекта, стигнала до това заключение след неформални разговори с потенциални инвеститори. Езерото бе тържествено напълнено през септември миналата година в присъствието на кмета, областния управител и президента Георги Първанов. Документите по проекта обаче показват, че нещата съвсем не са толкова ясни и прекрасни.В меморандум от 3 февруари 2006 г. областният управител Тодор Модев и Бойко Борисов се споразумяват да си сътрудничат за "Ариана". В него подробно е описан какъв законов ред би следвало да се спазва - по закон имоти публична държавна собственост могат да се прехвърлят безвъзмездно за управление от общини само с решение на Министерския съвет. В същия документ обаче двамата се споразумяват общината да стопанисва временно обекта до приключване на процедурата за прехвърляне на имота в Министерския съвет. Това вече противоречи на закона. 2 години по-късно прехвърлянето на езерото към общината не е факт. Процедурата не е сложна - нужно е мотивирано искане от общинския съвет и областната управа, но до момента по неизвестни причини не е задействана.По закон имоти публична държавна собственост могат да се отдават под наем само чрез търг. За това се споразумяват и Модев, и Борисов. Кметът обаче сключва с "Профудс" договор за изработка, и то без никаква състезателна процедура. Тук като юридическо основание за подписване на контракта вече не се цитира Законът за държавната собственост, а този за задълженията и договорите. Ако законът бе спазен, търгът би следвало да бъде обявен от областната управа.
Не е ясно на какво основание кметът започва да се разпорежда с имот, който все още е държавна собственост - дори договорът за изработка би трябвало да се сключи от областната управа.Интересни клаузи са залегнали и в самия договор между Борисов и "Профудс". В него не е посочена цената за извършване на ремонтните дейности на езерото. Казано е само, че при виновното му прекратяване неизправната страна дължи 80% от стойността на ремонта, която ще се докаже със заверени счетоводни документи. Самите основания за прекратяване на контракта са доста странни, коментират юристи. Така например санкция за системно нарушаване на клаузите в договора не е предвидена. Вместо това е възможно прекратяване при системно неизпълнение на друг договор - между Столична община и областната управа, по който "Профудс" изобщо не е страна. Останалите варианти за разваляне на контракта са по взаимно съгласие, изтичане на срока или прекратяване на партньорството между Борисов и Модев.Офертата на "Профудс" също не съдържа числа. Върху едно листче тя изброява какво смята да развива като дейност - лодки и водни колела, ролери и байкове, зимна пързалка, детски кът, бирария, кафене, заведение върху плаващ понтон и шумоизолиращи плоскости, оформени като рекламни пана. Не е предвидено общината да получава процент от постъпленията. Борисов и Модев са се договорили с меморандум същата схема на временно ползване от страна на общината да бъде приложена и за други имоти, публична държавна собственост - Братската могила в Борисовата градина и "Лятната естрада", която бе възстановена с дарения. За момента няма информация за сключени с частни фирми договори за стопанисването им, нито пък за обявен конкурс.
ФИРМАТА
Към момента на подписване на договора със Столична община собственик на "Профудс" е Пламен Иванов. Месец по-късно обаче съдът регистрира промяна в капитала, като едноличен собственик става "П П Капитал". 50% в нея държи Пенчо Пенчев. Името му се среща като съсобственик в "Ер Бан", където е управлявал съвместно с Емил Кюлев. В "Профудс" има още една промяна на собствеността. Неин управител и съсобственик в момента е Ивайло Кръстев, който държи дял и в "БВГ Синема". Тази фирма стопанисва серия обекти в столицата като "Син сити", ресторант "Линконтро", зимните пързалки пред Народния театър, става ясно от сайта им."

Какво разбираме от това разследване?
1. Че Бойко Борисов има за съдружници фирми, срещу които би трябвало да е работил по оперативни дела.
2. Че за него няма закон, когато става дума за далавера.
3. Че от тази публикация няма да последва нищо особено, защото е известно, че за Бойко Борисов се пишат само хубави неща.

7 коментара:

Анонимен каза...

Като генерал,законът за МВР забранява на всеки офицер да кандидатства за изборна длъжност-общински съветник,кмет,депутат.Законът единствено позволява на служителя на МВР да кандидатства като НЕЗАВИСИМ-така пише в закона,не съм го измислил аз.Борисов грубо наруши закона,като влезе в парламента ОТ ЛИСТАТА НА НДСВ!Нещо повече,закле се като депутат-тоест деянието му е довършено!Защо говори глупости,че е "мажоритарен"??

Анонимен каза...

ТОВА Е "ОТКРИТО И ЧЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ " НА ГЕРБ(ГРАБИТЕЛИ , ЕКСПЛОАТАТОРИ И РАЗБОЙНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ).
ПРАВОВЕРНИЯТ КОМУНИСТ б.борисов ГРУБО НАРУШАВА ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА НЕФОРМАЛЕН ЛИДЕР НА герб.КМЕТОВЕТЕ НЯМАТ ПРАВО ДА СА ЛИДЕРИ НА ПАРТИИ.КАТО КМЕТ НЯМА ПРАВО ДА СЕ ЗАНИМАВА С ПАРТИЙНА РАБОТА.НО НА МУТРАТА б.борисов Е ПОЗВОЛЕНО ВСИЧКО.КОГАТО ОТИВА В БРЮКСЕЛ ПО ПАРТИЙНИ РАБОТИ, ИМАЛИ ПРАВО НА ТОВА .ЗАЩО ПОРЪЧКОВАТА И КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПРОКУРАТУРА БЕЗДЕЙСТВА?

Анонимен каза...

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл. 95 ......
(2) Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат народни представители, да изпълняват други държавни, обществени и стопански дейности и да участват в ръковод- ството на политически партии.

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 41. (1) Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да бъдат ръководи- тели на политически партии..

СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Лидер, мн. лидери, м.1. Водач, ръководител на политическа партия или на обществено-политическа организация.

Чл. 95(2) и 41(1) са аналогични и в тях е вложена логиката на законо- дателя мажоритарно избраните длъжностни лица да са еднакво отдалечени от всички партии и да служат на своите избиратели незави- симо от партийната им принадлежност и пристрастия. Помните ли какъв вой нададоха медиите, когато П.Стоянов наивно заяви че е седесар. Представяте ли си как ще лае опози- цията ако Г.Първанов дори само влезе в сградата на “Позитано”.
Неформален или формален лидер, бойко борисов е ръководител на политическа партия и той нагло и безцеремонно демонстрира и афишира това. А цветанов по смисъла на Закона е само едно подставено лице. Това е продължение на модела Софиянски в най-грубата му форма (и не само в нея). Бареков, Коритаров, Св.Петрова, Ризова, Цветков, които при друг случай са изключително чувствителни при прекрачване на деликатната граница между законно, морално, етично и целесъобразно, робеят пред кмета и вместо да го изпотят за провалите му като столичен кмет, надпреварват се да бистрят с него световната и националната политика като с лидер на партия.
бойко борисов неведнаж е показвал, както и в горния случай, че за него Законът е “врата у поле”. Не съм юрист и не знам кой кого трябва да сезира и кой трябва да се само- сезира. Мисля, че на първо място това трябва да направят медиите, като покажат нетърпимост към това и към всяко друго незачитане и погазване на Закона.
А защо да не започнем процедура за импичмънт на кмета за грубо нарушаване на закона.

Анонимен каза...

“Столичният кмет Бойко Борисов прие вчера оставката на общинския съветник от ГЕРБ Гълъбин Боевски, който я подаде, след като синът му се простреля с газов пистолет в училище, докато играел на руска ролетка” – съобщава в.Сега (бр.96, стр.5.) Само дето не е поместено и портретче на кмета, както правят това за щяло и нещяло. Новината в случая е, че Боевски е подал оставка след отвратителното си държание с учителския колектив, след лъжите в Nova ТV пред Лора Крумова и в други медии и заради родителската безотговорност за поведението на сина си. А Бойко Борисов само трябваше да замълчи и да се сниши заради “удачния” кадрови подбор на съветниците си от герб и “отличната квалификация и професионализъм” на председателя на “постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма”. Но това едва ли е единствения случай на “опит и професионализъм” от същата висока класа и от други гербови съветници и председатели на комисии. Достатъчно е да припомним, че председател на СОС стана полицай, който поиска “само” осемдесет дни за да усвои работата. Бойко бил поканил инж. Владимир Кисьов за председател на СОС, но последният му отказал. Кисьов направи доста за ликвидиране на порочния модел Антоан Николов, има добър опит като политик и главен преговарящ и не му беше приписан нито един гаф като председател на СОС. Някой попита ли другата страна, т.е. Кисьов доколко са верни твърденията на Борисов.
Откъде накъде и в какво качество Бойко Борисов ще приема оставката на общински съветник. Ако е партийна оставка да я приема подставения лидер, полицаят Цветанов. СЕГА не се стеснява от явното закононарушение, титулувайки Б.Борисов едновременно кмет и лидер на политическа партия. (В бр.94, стр.4 на вестника можем да прочетем “....За поведението му явно е бил уведомен и лидерът на ГЕРБ и кмет на София Бойко Борисов”).
За да бъда точен, също като предишния коментатор, ще цитирам
ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 30 ......
(4) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
.......
3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

Анонимен каза...

Вестник “СЕГА” в броя от 24.04.2008 г. хвърля допълнително светлина върху аферата “Ариана”. В рубриката “Парадокси” Таня Петрова задава риторичния въпрос: “Защо хубавите неща не могат да стават по законен път?” и аналитично, подробно, с документална точност описва зулума “Ариана” и непрозрачните, незаконните, ощетяващите финансово общината и държавата действия на кмета. Борисов не само прегърна модела Софиянски, но мощно го яхна. Това вече е оформен и действащ модел Борисов.
Не е ли достатъчна публикацията в авторитетен национален ежедневник за да се самосезира прокуратурата докато щетите все още са по-малки. Разбира се и за да покаже, че законът си е закон. Сигурно се бои, че ако започне проверка, речовитият кмет ще мобилизира услужливите медии за да разправя наляво и надясно колко полезно дело е свършил и колко неблагодарни са хората. И да се подсмива като Софиянски, който целият в бяло разправя, че е най-некорумпирания човек в България – доказано от съда.
Софиянски дори може да се кандидатира след някоя година и за президент – ще се чувства като Джордж Вашингтон.

Анонимен каза...

Защо, когато някой иска да оправи бакиите в Б-я се плюе по него? Тогава да залеем Б-я с бензин и да драснем клечката! И тогава ,който оцелее да гради наново държавата!

Анонимен каза...

Българите сме силни в това да гледаме отстрани и да негодуваме.хубавите неща не ги виждаме-а къде бяхме през лятото.не беше ли предпочитано място за отдих-борисовата градина-но как стана това и на каква цена само някои се досещат.защото нищо не пада от небето просто така........

Защо е създаден този блог

Прочетете повече за Бойко Борисов тук. Някои от неговите официално регистрирани в "Държавен вестник" съдружници: Румен Николов ("Пашата"), член на СД на "Интербулпред" АД; Алексей Петров, съдружник в "Будоинвест" ООД, съучредител и член на управителните тела на застрахователните дружества "Аполо и Болкан", ЗК "Спартак" и ЗКА "Левски Спартак"; убитият Тодор Толев, съдружник в Ти Би Ай - 97"...

Кои сме ние

Някои от авторите в този блог са избрали да публикуват материали с имената си, а други - с псевдоними. Към 15-и август 2007 г. тук пишат 6 души. През 2014 г. съставът ни намаля - някои са в чужбина, други се отказаха, но ние търсим автори (вижте горе вдясно).