17 април 2008

Бойко Борисов и Пилето

Днес Бойко Борисов е коментирал:
..."Произнасянето на съда в полза на Пилето е „крах за държавата”. „Шест години се харчиха средства, за да се докаже, че той е невинен”.

Какво разбираме от това?
1. Че Бойко Борисов не знае основното правило: ВСЕКИ е невинен (дори и Бойко Борисов!) до доказване на противното с влязла в сила присъда.
2. Че ако шест години са харчени средства, това включва и четири, в които той самият беше главен секретар на МВР и е бил отговорен за събирането на доказателства за вината на Пилето.
3. Че Борисов не разбира, че съдът не се произнася в полза или във вреда на когото и да е, а отсъжда дали има достатъчно доказателства за вина.

Няма коментари:

Защо е създаден този блог

Прочетете повече за Бойко Борисов тук. Някои от неговите официално регистрирани в "Държавен вестник" съдружници: Румен Николов ("Пашата"), член на СД на "Интербулпред" АД; Алексей Петров, съдружник в "Будоинвест" ООД, съучредител и член на управителните тела на застрахователните дружества "Аполо и Болкан", ЗК "Спартак" и ЗКА "Левски Спартак"; убитият Тодор Толев, съдружник в Ти Би Ай - 97"...

Кои сме ние

Някои от авторите в този блог са избрали да публикуват материали с имената си, а други - с псевдоними. Към 15-и август 2007 г. тук пишат 6 души. През 2014 г. съставът ни намаля - някои са в чужбина, други се отказаха, но ние търсим автори (вижте горе вдясно).