10 юни 2010

Бойко и медиите

Бойко пусна своята помощница Румяна Бъчварова, която зададе три въпроса на медиите. Въпросите, както са формулирани, са риторични, разбира се.

1. Има ли случаи, в които от името на, или чрез представители на българското правителство е бил оказван натиск върху редакционното и новинарско съдържание на медиите, които представлявате?
2. Срещали ли сте действие или решение на българското правителство, с което са били ограничавани правата на медиите ви да бъдат свободно финансирани, развивани и разпространявани?
3. Тълкувате ли решението за намаляване броя на членовете на регулаторните органи и в частност СЕМ и КРС, като ограничаване независимостта на българските медии и влияние върху редакционната им политика в интерес на правителството.


Ние не сме от медиите, получили въпросите, затова не виждаме смисъл да отговаряме, а на главните редактори, които вече отговориха бихме искали да зададем един-единствен въпрос:

Вие как успявате да се погледнете в огледалото всяка сутрин, без да се засрамите поне малко?

Иначе ето как биха изглеждали нормално зададени въпроси, но не от началника на кабинета на "премиера":

1. Има ли случаи, в които Бойко Борисов ви е звънял директно или ви е пращал SMS - на вас или на ваш репортер, за да сподели информация, от която вашият вестник да направи новина?
2. Имало ли е намек от нечия страна, че ако политиката на вестника не е в подкрепа на Бойко Борисов, това може да се отрази върху средствата, които рекламодателите харчат като пускат реклами при вас?
3. Мислите ли, че СЕМ и КРС са независими от правителството?

Няма коментари:

Защо е създаден този блог

Прочетете повече за Бойко Борисов тук. Някои от неговите официално регистрирани в "Държавен вестник" съдружници: Румен Николов ("Пашата"), член на СД на "Интербулпред" АД; Алексей Петров, съдружник в "Будоинвест" ООД, съучредител и член на управителните тела на застрахователните дружества "Аполо и Болкан", ЗК "Спартак" и ЗКА "Левски Спартак"; убитият Тодор Толев, съдружник в Ти Би Ай - 97"...

Кои сме ние

Някои от авторите в този блог са избрали да публикуват материали с имената си, а други - с псевдоними. Към 15-и август 2007 г. тук пишат 6 души. През 2014 г. съставът ни намаля - някои са в чужбина, други се отказаха, но ние търсим автори (вижте горе вдясно).