31 август 2007

Почетното гражданство на Саркози - незаконен популизъм?

Всички помним колко страдаше Бойко Борисов, че не успя да се вреди* сред посрещачите на българските медици от Либия. Навярно ще си спомните, че той все пак успя да спомене, че благодарение на неговите усилия Саркози бил запознат със случая още по времето, когато бил министър на вътрешните работи на Франция.

Иван Петров, човекът, който осъди Столична община затова, че не го пускаха на иначе откритите заседания на СОС, е установил следното и след като го е пратил в съда, го е публикувал в "За града":

До
Административния съд- град София

Жалба
От общественика
Иван Петров Иванов
ЕГН
Бул. "Стоян Михайловски" 30
Срещу Решение номер 746 от 24 07 2007г. на Столичния общински съвет за награждаване със званието "Почетен гражданин на София" на г-жа Бенита Фереро Валднер, г-н Никола Саркози и г-жа Сесилия Саркози.

Уважаеми господа съдии,
На основание на чл. 45 от Конституцията и чл. 83 ал. 1 от АПК, след като на 19.08.2007 г. ми бе предоставено копие на решение 746 и подробно се запознах с него, то го обжалвам пред вас, за да го отмените като незаконосъобразно, недопустимо и дискриминационно.
Незаконосъобразно е:
Че по внесената докладна под № 93002540/24.7.2007 г. с описаното правно основание чл. 21 ал. 1 т.22 от ЗМСМА, две от лицата съвносители -Бойко Борисов, кмет на СО и секретарят на СО Росен Желязков, са извън кръга на оправомощените по чл. 21 на ЗМСМА, и не са общински съветници по смисъла на чл.18 ал. 1 и 2/ЗМСМА, а чл. 21/ЗМАМА се отнася единствено за избраните като такива на изборите. Така прикачилите се към доклада като съвносители Бойко Борисов и Росен Желязков си правят навярно безплатна реклама и с това насаждат в обществото чувство на незаконност и вмешателство в общинския съвет и създават негативна репутация на колективния орган – местния парламент, като го узурпират.
По този начин, чрез чести внушения на населението от най-високо ниво, колективният орган СОС натрапва имената на узурпатори с изписана правната норма по чл.21 ал.1 и поредните точки на ЗМСМА е погрешно и е закононарушение.
Тази инертност при управлението и вземането на решения е прекопирана от тоталитаризма, срещу който същите лица "уж" се борят.
Анализът на доклада от 24.07 2007г. и на решението на СОС от същата дата доказват моите твърдения и затова решението трябва да се отмени изцяло.
Друг порок на решението е неспазване на друго решение нa СОС - №514 2006г ., с което е отнето правото на секретаря на СО да внася доклади в СОС, което е видно и от чл. 43/ЗМСМА, където са описани задълженията му.Начинът на оповестяване на 115 заседание от 24.07.07. на съветниците е било по телефона, а не по чл. 67 ал. 1 и във връзка с ал. 5 и 6 на Правилника за дейността и работата на СОС, където е предвидена "писмена покана" не по-късно от 3 (три) дни преди деня на заседанието.
Дори не е известно дали докладът за решението е обсъждан в комисията по култура на СОС, която е вписана в решението за контрол.И отново неспазване на собствените правила на СОС, където е потъпкан чл. 48 ал.1 и 4 от Правилника на СОС. Заседанието от 24.07.07 г. бе извънредно. Аз случайно разбрах за него, тъй като съм всеки ден в общината, а имаше и насрочени комисии на СОС, в които вземам участие като общественик и гражданин. Насрочването само минути преди сесията от председателя на СОС и неоповестяването по чл.12 ал.2 от Правилника на СОС - на заседанието за свикването по чл. 23, ал. 4 и оповестяването по чл. 22, ал.2 от ЗМСМА, са опорочени. Дори на информационното табло в общината, което съм издействал, не бе сложено съобщение за "спешната" сесия.
От внесения в СОС доклад липсват изискуемите биографични данни за номинираните за удостояване като почетни граждани – като националност, родственост, възраст и какво всъщност са извършили. Общинските съветници не са знаели тези неща, но са гласували вероятно по инерция. Така при тази непрозрачност към населението е недопустимо съществуването на такова решение. В него е изписано само, че г-н Саркози е президент на Франция, г-жа Бенита Фереро Валднер – еврокомисар, но с каква националност е – не е ясно, а за г-жа Саркози – нищо. Тя сестра ли му е, приемен родител ли е – не се знае.
Тази мигновена извънредна сесия на 24.7.2007 г. в СОС, по точка единствена е било необходимо да се изпише, че е извънредна по чл. 48, ал.4 и по чл. 67, ал. 1, 5,6 от Правилника за работа на СОС, а също така по раздел VI в т. 45 и 46 и т. 47, букви а, б, в, г от Заповед №1/8.3.2004 г. на СОС.
Важен е фактът, че при този тоталитарен метод на работа в СОС, с прибързано и не налагащо се насрочване за минути на извънредно заседание, е отнето правото на гражданите по чл. 28, ал.3 и във връзка с чл. 49, ал. 3 от ЗМСМА, а също и по чл. 77, ал. 1,2,3 и 5 от Правилника на СОС – т.е., не съм имал никаква възможност да се изкажа, да представя становище, предвидени в ЗМСМА, тъй като, според Правилника, това става само писмено, а време за това не е имало. Така екстремно бързата 115 сесия ме лиши от законовите ми възможности да обясня тези недостатъци пред СОС.
Само съвпадението на датите по внесения доклад на 24.7.2007 г. и от заседанието – протокол 115/24.7.2007 г., ще поражда в бъдеще въпроса, но само за по-наблюдателните, във военна обстановка ли е работил общинският съвет през 2007 г. След време статистици, политолози и анализатори ще са в патова ситуация, тъй като не е отразено, че 115-и протокол-заседание е бил "извънреден".
За трезвомислещите съвпаденията съвпаденията на датите при внасяне на доклад и приемане на решение №746 е въпрос, на който само отмяната на това решение може да отговори.
Фигурирането на името на кмета на СО Б. Борисов в доклад №93-00-254/24.7.2007 г. е незаконосъобразно, тъй като в чл. 44, ал.1 от ЗМСМА е изчерпателно описано всичко, което е задължен кметът на общината да върши. Но да внася доклади в СОС законодателят не е предвидил в чл. 21, ал. 1, т.22 от ЗМСМА, което е видно от доклада и решението.
Недопустимо е:че при така присъденото от СОС звание на лица, че са "почетни граждани на София", единственото им облагодетелстване е да пътуват безплатно в масовия градски транспорт на столицата. Но неизписването на данни за лицата - като националност, възраст, пол, ще ги постави в състояние трудно да докажат пред контрольорите от градския транспорт, че са именно същите. Освен това, при тези пороци на решението ще се даде възможност на други лица със сходни имена и на такива, които целенасочено си сменят имената по закон да бъдат облагодетелствани.
Също така е нарушен УКАЗ 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, предвиден в раздел V, т. 36 от Заповед №1/8.3.2004 г. на СОС.
Освен това е пренебрегнато решението на СОС, пред което предложение за удостояване със звание в София се прави само от 11 общински съветници, които внасят доклад за това.
Дискриминационно е:
Че граждани на друга държава са удостоени с това високо за столицата ни отличие, като са пренебрегнати множество местни труженици.
Тези облагодетелствани чужденци никога не са живяли в София, никога не са работили в нея, никога не са знаели за проблемите й, никога не са се трудили за отстраняването им и изведнъж преди местните избори се проявява "активност" и се раздават почетни звания за неща, които не са свързани въобще със София, освен с името на летище "София", което ги обединява.
Случаят с медиците ни от Либия е личен въпрос и Президентът се произнесе с указа за помилването им. Това смесване на властите от иначе разделените ангажименти и задължения на властимащите в София е нарушение на законността в страната и на Конституцията. Така местните граждани и да се съсипват да работят за града си и неговите проблеми, в местната власт въобще няма да ги забелязват.
Това неравно третиране на чужденци в собствената ни държава спрямо местните граждани с дългогодишен доказан актив за това и оставащи незабелязани за номиниране, е пряка дискриминаия от колективен орган.
Така аз вече трети мандат на местната власт, или почти десета година присъствам и вземам участие като добросъвестен гражданин в работата на общинския съвет и столичната община. Всекидневно посещавам комисиите на СОС, участвам в изготвянето на становища по проблемите и изразяването им на тази форуми, писал съм стотици жалби и заявления, срещал съм се с граждани по техни проблеми като общественик – и всичко това е безвъзмездно, в полза на обществеността на този град.Активното ми участие в работата на органа за местно самоуправление не само с постоянното ми присъствие, но и внасяне на доклади, предложения, питания и въобще консумирането на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА от мен е всеобхватно и пълно. Усърдно изпълнявам гражданския си дълг като общественик и съм се посветил на това, а доказателствата са налице.
Познават ме всичките съветници, администрацията на СО и много от 24 районни кметства, кметовете на районите в София, с които работя, както и търговските дружества на СО, общинските фирми на СО и обществения посредник на СО, който ме търси по проблеми от парливото ни ежедневие.
Отделно е налице документирането на присъствието ми от охранителната полиция, има и документи от съдебните протоколи и от протоколите на СОС.Дори общинският съвет през 2003 г. под председателството на Антоан Николов след като е констатирал, че присъствам без личен правен интерес и с мигновена докладна-устна ме набеди пред СОС, че съм искал да го убия и с решение номер 30/12.05.03 г. СОС ми отне човешките права да присъствам на сесиите на СОС в сградата на СОС. Сега, на 03.08.2007 г. СГС по дело номер 3102/03 г. III състав отмени това унизително решение на СОС.Така че СОС досега все още не ме е забелязал при моята активност, а също така и кметът на СО, за да внесат "съвместно" докладна за номинирането ми, още повече, че медиите постоянно ме цитират и пишат за действията ми.Господа съдии,
Търся произнасянето по промяната на Решение № 746/07 г. на СОС, тъй като нито самоконтролът на СОС, нито Областният управител ще го направят. При тези невъзможни варианти надеждата ми е във ВАС.
С уважение:
(подпис)
22.08.2007 г.


Какво разбираме от тази жалба?
1. Че за Бойко Борисов законът няма значение, когато става дума за неговата лична ПР-кампания.
2. Че в желанието си да бъде в светлината на прожекторите, Борисов използва всеки случай, вкл. и личната трагедия на хората.
3. Че независимо от президентското помилване и от усилията на правителствотот, Борисов няма ще твърди, че всъщност заслуга за свободата на медиците имат не България, българското правителство или президент, а френският.
4. Че в София има поне един останал мислещ гражданин.

_____
* По този повод вижте също тази услужлива информация от любимата на Борисов агенция "Фокус":


"С това, което се случи тази нощ и през последните дни в Либия, президентът на Франция Никола Саркози нагледно доказа как трябва да се държи президентът на една уважаваща себе си нация, заяви за Агенция "Фокус" кметът на София, генерал Бойко Борисов. "Последователността, твърдостта и решителността на френския президент във вземането на решения по казуса Либия и тяхното отстояване, направиха възможно връщането на нашите медици в родината. Затова ние сме длъжни да благодарим преди всичко на президента Никола Саркози, на съпругата му Сесилия Саркози и на комисаря на ЕС Бенита Фереро-Валднер за грижите, всеотдайността и разбирането", заяви генерал Борисов.
Кметът на София припомни пряката ангажираност на президента Саркози със случая с българските медици още по времето, когато през 2003 г. той оглавяваше френското министерство на вътрешните работи и в качеството си на министър през 2005 г. посети Либия. "Не мога да забравя и да не съм благодарен както към ангажимента, който министър Саркози пое към България и към казуса с медиците в личната ни кореспонденция по това време, така и към декларираната позиция в полза на България по време на конгреса френската десница през тази година, на който бе издигната кандидатурата му за президент" - заяви кметът на София.

Какво разбираме от тази поувехнала новина?
1. Че Борисов е готов да се отрече и от Родината си, ако ще получи някаква полза от това.
2. Че ще цитира "лична" кореспонденция, сякаш действително е имал такава, а не е била по силата на длъжността на Саркози, който в рамките на нормалната си работа, е бил длъжен да си кореспондира с главния секретар на сродно министерство от страна - кандидат-член на ЕС. Кой знае защо самият Саркози до този момент не е заявил наличието на лична кореспонденция със софийския кмет.
3. Че за Борисов българската нация не е самоуважаваща се.

Няма коментари:

Защо е създаден този блог

Прочетете повече за Бойко Борисов тук. Някои от неговите официално регистрирани в "Държавен вестник" съдружници: Румен Николов ("Пашата"), член на СД на "Интербулпред" АД; Алексей Петров, съдружник в "Будоинвест" ООД, съучредител и член на управителните тела на застрахователните дружества "Аполо и Болкан", ЗК "Спартак" и ЗКА "Левски Спартак"; убитият Тодор Толев, съдружник в Ти Би Ай - 97"...

Кои сме ние

Някои от авторите в този блог са избрали да публикуват материали с имената си, а други - с псевдоними. Към 15-и август 2007 г. тук пишат 6 души. През 2014 г. съставът ни намаля - някои са в чужбина, други се отказаха, но ние търсим автори (вижте горе вдясно).