30 август 2009

ЩО Е ВИЗИЯ И ИМА ЛИ ТЯ ПОЧВА В ИСТОРИЯТА?

Георги Коритаров прави анализ на казаното от Бойко Борисов в петък по НТВ.

Журналистката възпроизвежда какво е казал някакъв „лидер на общественото мнение” за Борисов: „Знаеш ли, проблемът е, че той не е визионер”. Реакция на Борисов: „Как?” Журналистката уточнява: „Не сте визионер. Имате ли визия?” Борисов: „Как аз си обяснявам избора и този резултат, а и това доверие, което един месец от работата на правителството имаме?” Визионер означава човек с поглед в бъдещето. Личност, която знае какво иска да постигне, как се нарича то и какъв е пътят до него. Визията е образ на бъдещето. Тя се изразява с частицата „ще”. Може би и затова министър-председателят реагира така, сякаш изобщо не знае смисъла на думите „визионер” и „визия” – та нали той изрично забрани на министрите и на висшите чиновници да употребяват „ще”! Визията в българската политика днес е официално забранена дори и за граматическа употреба. Има само преобърната визия – в минало време. „Имате ли визия?” „Как аз си обяснявам избора и този резултат ли?” – неща, които са вече в историята. Такава визия всъщност се нарича спомен.

Какво разбираме от този анализ?
1. Че Бойко Борисов вече не е приятел на Георги Коритаров?
2. Че Коритаров е паднал от масата и гледа как другите ядат баницата?
3. Че Бойко Борисов няма визия? Не, това си го знаехме!

Няма коментари:

Защо е създаден този блог

Прочетете повече за Бойко Борисов тук. Някои от неговите официално регистрирани в "Държавен вестник" съдружници: Румен Николов ("Пашата"), член на СД на "Интербулпред" АД; Алексей Петров, съдружник в "Будоинвест" ООД, съучредител и член на управителните тела на застрахователните дружества "Аполо и Болкан", ЗК "Спартак" и ЗКА "Левски Спартак"; убитият Тодор Толев, съдружник в Ти Би Ай - 97"...

Кои сме ние

Някои от авторите в този блог са избрали да публикуват материали с имената си, а други - с псевдоними. Към 15-и август 2007 г. тук пишат 6 души. През 2014 г. съставът ни намаля - някои са в чужбина, други се отказаха, но ние търсим автори (вижте горе вдясно).