25 февруари 2008

Бойко Борисов и програмата му за София: "Осигурен гроб и хубав ритуал за всеки"

Бойко Борисов е публикувал програмата си за "управление" на София. Можете да я намерите на сайта на общината, но междувременно вестник "Дневник" е намерил подходящ начин, за да я предаде в съкратен вид. Моменти, които впечатляват:
- няма заложени никакви резервни варианти. Всичките точки са с "очаквани резултати" и няма нито един ред, в който да пише какво ще се случи, ако не се получи очакваният резултат.
- транспортът щял да стане "удобен, чист, редовен и бърз" (цитат от програмата), но няма нито един ред за това как ще стане чист, удобен, редовен и бърз. Без майтап!
- за редица "дейности" няма поставени срокове, нито осигурено финансиране. Например:

7.2. Саниране на сградите на детски заведения /подмяна на дограма, отоплителна инсталация, ремонт на покриви и топлоизолация/;
7.3. Осигуряване на достъпна среда за обучение на ученици със специфични образователни потребности, чрез изграждане на рампи и асансьори;
7.4. Реновиране на съществуващи детски площадки и съоръжения на териториите на детските заведения;

- Има красиви пожелания, които не могат да бъдат осъществени, напр. "Започване изграждането на нови паркове на територията на район Лозенец, район Възраждане, район Красна поляна: Парк „Лозенец”, Парк „Възраждане”, парк „Искър”, „Източен парк”.
Не могат да бъдат осъществени, защото парковете бяха унищожени - вкл. и по времето на Борисов, но основно по времето на Софиянски.
- Има недомислици, напр. "Приоритет 3: Намаляване на вредното въздействие на шума в околната среда", защото не може да бъде намалено вредното въздействие на шума. Може да бъде намалено нивото на шума, но самото вредно въздействие няма как да бъде намалено. Но за един икономически гений като кмета, това е без значение. И без това той не е нито писал, нито чел тази програма, май.
- Още недомислици: "Приоритет 4: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците..."
Вероятно ще забрани на софиянци да образуват отпадъци?
- Още недомислици:
"Използване на геотермална енергия при отопление на общински обекти
Срок: 2010 г.
Очаквани резултати: Намаляване на общинските разходи"

И нито дума за това как ще се докара тази "геотермална енергия", откъде ще се вземе, как ще се каптира и т.н.
- Голяма смехория:
"Изграждане на 8 бр. МВЕЦ на територията на гр. София"
Вероятно ще се захранват от Перловската река тези 8 броя Водно-електрически централи? Или от някоя друга, неизвестна на софиянци река? Че и не една, а 8 (осем)!?!

И накрая, но не по важност, е 17-ият приоритет:
XVII. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
Вижте сами:
Приоритет 3: Изграждане на ритуални комплекси
Изграждане на Ритуален комплекс в Гробищен парк „Бакърена фабрика”
Срок: м. 12. 2009 г.
Очаквани резултати: Повишаване качеството на обслужване на гражданите
Изграждане на Ритуален комплекс в Централни софийски гробища
Срок: м. 12. 2009 г.
Очаквани резултати: Повишаване качеството на обслужване на гражданите

Какво разбираме от тази "програма"?
1. Че на Бойко Борисов му е все едно дали ще има или няма да има програма - той все едно не може и няма да я изпълнява, защото планира да е премиер от догодина; затова и повечето дейности са за след 2009 г.
2. Че в резултат от действията му като кмет се очаква повишаване смъртността сред хората, за което се предвижда изграждане на нови ритуални зали, за да се повиши качеството на обслужване на умрелите граждани.

Няма коментари:

Защо е създаден този блог

Прочетете повече за Бойко Борисов тук. Някои от неговите официално регистрирани в "Държавен вестник" съдружници: Румен Николов ("Пашата"), член на СД на "Интербулпред" АД; Алексей Петров, съдружник в "Будоинвест" ООД, съучредител и член на управителните тела на застрахователните дружества "Аполо и Болкан", ЗК "Спартак" и ЗКА "Левски Спартак"; убитият Тодор Толев, съдружник в Ти Би Ай - 97"...

Кои сме ние

Някои от авторите в този блог са избрали да публикуват материали с имената си, а други - с псевдоними. Към 15-и август 2007 г. тук пишат 6 души. През 2014 г. съставът ни намаля - някои са в чужбина, други се отказаха, но ние търсим автори (вижте горе вдясно).