04 септември 2007

Бойко Борисов и ГЕРБ

От "Медиапул" разбираме, че ГЕРБ предлагат "нов" десен договор за България. Ето по-важните моменти от него:

С оглед членството на Република България в Европейския Съюз и предизвикателствата пред нас, произтичащи от него, партия ГЕРБ разработи проект за Нов десен договор за България, едновременно основан на социално-политическите десни принципи и ценности в съчетание с новите политически реалности в световен мащаб и десните либералистични принципи в икономиката.
За постигане на горното, партия ГЕРБ предвиди редица реформаторски стъпки, които представляват платформа и общи принципи и са обединени в проект на национална програма за управление.

Постигане на консенсус за необходимите политики и структурни реформи с оглед тенденциите в развитието на страната, новия световен ред, състоянието на Европа, енергийния дефицит в световен мащаб и ролята и мястото на България в световните процеси.
Определяне на конкретните цели пред страната ни, с оглед наличните макроикономически ограничения.
Присъединяване към Еврозоната и членство в Европейската система от централни банки – предстоящи стъпки.
Повишаване на производителността на труда с оглед демографските и макроикономически ограничения.
Дефиниране на основните приоритети пред българската икономика и бизнес.
Повишаване на икономическия растеж, производителността и конкурентноспособността на икономиката ни.
Реформиране на пазара на труда и рационализиране на системата за социална защита.
Развитие и опазване на човешкия капитал чрез реформи в образователната система и в сферата на социалното осигуряване и здравеопазване.
Провеждане на ефективна административна реформа и оптимизиране на регулаторните режими.
Важни секторни реформи, базирани на принципите на десния либерализъм в икономиката, които следва да осигурят реформирането на отделните области в икономиката (данъци, социално и пенсионно осигуряване, здравеопазване, образование и др.), постигането на висок и стабилен икономически растеж, бързо догонване на нивата на БВП в ЕС, увеличаване на доходите на гражданите и достигане европейския стандарт на живот.


С оглед на това, партия ГЕРБ започва консултации и дискусии с представители на работодателските организации, на международните финансови институции, дипломатическите и професионалните кръгове, партньорите ни от Европейската народна партия и други организации, за представяне на общите принципи за национална програма за управление, представляващи визията на ГЕРБ за Нов десен договор за България.
След приключване на консултациите и дискусиите, ГЕРБ ще представи официално и ще запознае в детайли българската общественост със своята управленска програма, наречена Нов десен договор за България.

Какво разбираме от тази новина?
1. Че е настъпило сериозно объркване сред авторите на тази декларация.
От една страна ГЕРБ съобщава, че вече е "разработи проект за Нов десен договор за България", който е основан на десни принципи и ценности (не се уточнава какви), но съчетани с новите политически реалности (вероятно се има предвид факта, че левицата по цял свят води пред десницата?) и едновременно с това с десните либералистични принципи в икономиката (не се казва какви).
2. Че за да постигне горното, ГЕРБ е вече предвидила редица реформаторски стъпки, които представляват едновременно и платформа, и общи принципи, и проект на национална програма за управление.
3. Че нито един от цитираните след това принципи не е нов, нито пък е далеч от идеологията на управляващата коалиция.
4. Че ГЕРБ иска да определя приоритетите на българския бизнес - нещо, което не е ставало от времето на Държавния планов комитет на Народна република България.
5. Че ГЕРБ е верен последовател на Георги Димитров: "бързо догонване на нивата на БВП в ЕС, увеличаване на доходите на гражданите и достигане европейския стандарт на живот." Подразбираме: "за няколко години да построим толкова, колкото други народи построиха за векове." И "да построим две Българии".

Няма коментари:

Защо е създаден този блог

Прочетете повече за Бойко Борисов тук. Някои от неговите официално регистрирани в "Държавен вестник" съдружници: Румен Николов ("Пашата"), член на СД на "Интербулпред" АД; Алексей Петров, съдружник в "Будоинвест" ООД, съучредител и член на управителните тела на застрахователните дружества "Аполо и Болкан", ЗК "Спартак" и ЗКА "Левски Спартак"; убитият Тодор Толев, съдружник в Ти Би Ай - 97"...

Кои сме ние

Някои от авторите в този блог са избрали да публикуват материали с имената си, а други - с псевдоними. Към 15-и август 2007 г. тук пишат 6 души. През 2014 г. съставът ни намаля - някои са в чужбина, други се отказаха, но ние търсим автори (вижте горе вдясно).