17 октомври 2014

Предстои ни голямо и трагично управление. И много крадене!

Защо правим тази прогноза ли? Защото се запознахме с опорните точки на "генерал-лейтенанта" и "доктор на науките" за водене на преговорите с другите партии. Вижте ги, с наши коментари, маркирани в жълто.

18-те точки на ГЕРБ

Партия ГЕРБ ще осъществи коалиционно управление с други политически партии в парламента, само ако има пълно (забележете - пълно, а не частично!) съгласие по следните основни приоритети:

1. Потвърждаване на членството на България в ЕС и НАТО без промяна във външнополитическата ориентация и поетите международни ангажименти на страната. (Това ли е най-важното за страната? Не намаляване на бедността или увеличаване на доходите на народа?!)

2. Осигуряване (как ще го осигурят, когато зависи от други фактори, извън правителството?) на траен икономически растеж на българската икономика при гарантиране на нарастване на доходите и социалните плащания на българските граждани (Все пак са го сложили. След ЕС и след НАТО?). Подкрепа за развитие на българския бизнес, насърчаване на инвестициите в нови и иновативни производства, които създават нови работни места. (Старите производства не създават ли работни места - туризъм, химическа, фармацевтична промишленост?)

3. Подобряване на бизнес средата в България и на инвестиционната активност и подкрепа на българските производители.

а. ускорено въвеждане на електронното управление за оптимизиране на администрацията, прозрачност на публичните средства и противодействие на корупцията (Не и за гласуване - явно и те се плашат от емигрантите?)

б. въвеждане на оценка на въздействието на всички законодателни решения. (Каквато имаше в предишни парламенти и която с нищо не помогна за това законите да са добри!)

4. Гарантиране на финансовата стабилност, на ниски нива на бюджетни дефицити и външен дълг (по европейските критерии), ограничаване на бюджетните разходи. (Затова ли ГЕРБ настояваха да се тегли нов заем от предишното НС - за да иска сега намаляване на бюджетните разходи?)

а. ускорено приемане на актуализацията на държавния бюджет за 2014 г. и закона за държавния бюджет за 2015 г. (колко ще е ускорено?)

б. запазване на данъчната система и ниски нива на преразпределение на бюджетни средства от държавата (т.е. богатите ще продължат да плащат малко, а бедните - повече?)

в. постепенна финансова консолидация съобразена с икономическия цикъл

г. повишаване гъвкавото управление на бюджетите и сигурността на плащанията

д. структурни промени в приходните агенции (т.е. да назначат своите хора?)

е. засилване на функциите и капацитета на контролните органи. Нов закон за Сметната палата. (т.е. да назначат своите хора?)

5. Политическо решение за включване на България в европейския банков съюз, подкрепа за членството/за създаване на Европейски енергиен съюз. (Общи приказки и дрън-дрън.)

6. Гарантиране на банковата стабилност и решаване на проблема с КТБ чрез приемане на политическо решение, основано на независима външна експертиза за състоянието на банката. Без специален закон за КТБ. (Какво политическо решение - има си закони и сега? Политическото решение е опит да се прикрие съучастието на ГЕРБ в разгрома на банката?)

а. бързо изплащане на гарантираните депозити при ограничено на използвани публични средства (Какво значи "ограничено"?)

б. смяна на управителя на БНБ и избор на ново ръководство след необходимите законодателни промени, синхронизирани с европейското законодателство (т.е. да назначат своите хора?)

в. Публичност на влоговите и кредите на КТБ. (А закона, който защитава тайната на влоговете, какво - ряпа ли ще яде?)

7. Възстановяване на доверието на ЕК и възстановяване на плащанията от европейските фондове. Ефективно и прозрачно разпределение на европейските средства. (т.е. да ги получават правилните хора?)

8. Приоритетно и ускорено изграждане на големите инфраструктурни транспортни проекти за насърчаване на икономическия растеж и националната и международна свързаност на страната. (Кой ги е излъгал, че строежа на магистрали насърчава икономическия растеж? Или от магистралите се краде най-лесно?)

9. Преразглеждане на новите енергийни проекти и тяхната икономическа ефективност. Изграждането им само при пълно съответствие с европейските директиви. (Ще крадат техните хора?)

а. отказ на държавни, корпоративни и други гаранции за изграждане на нови енергийни мощности (Ще крадат през частните?)

б. продължаване на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй". Без отмяна на мораториума върху строителството на АЕЦ "Белене". (Защо да не се отмени? Ами ако е изгодно да има втора АЕЦ?)

10. Гарантиране на интереса на българските продукти на бизнеса на поносима и справедлива цена на електроенергията чрез следните мерки:

а. избор на нов състав на регулатора ДКЕВР, който ще гарантира политическа независимост (т.е. да назначат своите хора?)

б. ефективно управление на енергийната структура, създаване на нова ресорна администрация, финансово управление на НЕК (т.е. да назначат своите хора?)

в. осъществяване на национална програма за енергийна ефективност на панелните жилищни сгради - до 2 години 50% от всички тях (Има пари за крадене?)

д. програма за намаляване на енергийната бедност. Разширяване на обхвата на българските домакинства, които получават енергийни помощи, както и увеличаване на размера на помощта. (Има пари за крадене?)

11. Гарантиране на енергийна независимост на страната чрез:

а. проучване и експлоатация на национални находища на природен газ и нефт (Някой пречи ли?)

б. запазване на мораториума върху сондажи за шистов газ и изграждане на газови връзки със съседните балкански държави (Мораториум има върху проучването дали изобщо има газ. Само идиоти могат да въведат такъв мораториум. Знаете ли колко други страни са го въвели? Точно така - нула!)

в. продължаване на строителството на проекта "Южен поток" само след пълно съответствие с европейското законодателство и преговори с ЕК. (Ще има да се краде?)

12. Ново законодателство за осъществяване на реформа в системата на средното и висшето образование.

а. постепенно нарастване на средствата за образование (Колко постепенно ще е и от коя година ще почне растежът?)

б. приоритетно развитие на българската наука и иновации и прилагането им от българския бизнес. (Има едни пари за крадене?)

13. Финансово гарантиране на НЗОК и засилване на нови форми на ефективен контрол върху разходите. Пакет от мерки за повишаване на събираемостта на здравните вноски, подобряване на качеството и достъпа до здравеопазване чрез:

а. приоритетно инвестиране в кадрово и техническо обезпечение на спешна помощ на територията на цялата страна

б. подобрение на доболничната и болничната здравна помощ

в. въвеждане на електронна здравна карта и електронно здравеопазване. (Но не и гласуване?)

14. Запазване на достигнатите нива на социални помощи и плащания. Насърчаване на отговорното родителство и тридетния модел.

15. Устойчиво нарастване на трудовите доходи и пенсиите, съобразено с темповете на икономически растеж. (Кой ще решава това?)

а. заплащане, съобразено с нивото на квалификация и образование (за разлика от сега, когато задочници по физкултура от ВИФ са депутати и получават по-големи заплати от колегите си - даскали по физическо?)

б. разширяване на обхвата на квалификационните възможности и включване в тях както на безработни, така и на активно търсещите работа

в. продължаване на пенсионната реформа и търсене на възможности за допълнително нарастване на пенсиите. (Кой ще ги търси - и къде?)

16. Реформа в сферата на сигурността чрез нови законодателни решения. Структурни промени чрез отделяне на ГДБОП от ДАНС.  (т.е. да назначат своите хора?)

а. борба срещу организираната престъпност, гарантиране на сигурността на гражданите (а-у, престъпниците се уплашиха!)

б. организационни мерки за контрол върху незаконните имигранти (лагери?)

в. политически усилия за приемането ни в Шенген. (а технически?)

17. Реформиране на правосъдната система чрез промяна на закона за съдебната власт и изпълнение на препоръките на Европейската комисия, посочени в докладите за съответствие на механизма за сътрудничество и оценка. Нов НК. Парламентарен диалог за широк консенсус по необходимостта от промяна в конституцията за преструктуриране на съдебната власт.

18. Промяна в Изборния кодекс, включително въвеждане на задължително гласуване след обществен дебат. (Но не и електронно гласуване?)

Какво разбираме от тези опорни точки?
1. Че ГЕРБ ни готви национална катастрофа?
2. Че не са гъвкави и не могат да отстъпят от нито една точка?
3. Че това ще им е оправданието за всичко?
4. Че много имат да лапат?

Няма коментари:

Защо е създаден този блог

Прочетете повече за Бойко Борисов тук. Някои от неговите официално регистрирани в "Държавен вестник" съдружници: Румен Николов ("Пашата"), член на СД на "Интербулпред" АД; Алексей Петров, съдружник в "Будоинвест" ООД, съучредител и член на управителните тела на застрахователните дружества "Аполо и Болкан", ЗК "Спартак" и ЗКА "Левски Спартак"; убитият Тодор Толев, съдружник в Ти Би Ай - 97"...

Кои сме ние

Някои от авторите в този блог са избрали да публикуват материали с имената си, а други - с псевдоними. Към 15-и август 2007 г. тук пишат 6 души. През 2014 г. съставът ни намаля - някои са в чужбина, други се отказаха, но ние търсим автори (вижте горе вдясно).