28 септември 2009

Бойко изземва функциите на съда?

Преди малко в Пловдив нашият "премиер" е казал, че новосъздадената Мюсюлман-демократическа партия е противоконституционна. Малко преди това пък е обявил, че "докато продължаваме да взимаме пари, значи кабинетът е успешен".


Какво разбираме от това?
1. Че Бойко изземва фунцкиите на съда, като определя кое е конституционно и кое не?
2. Че Бойко не е уточнил кой именно продължава да взима парите и чии пари?
3. Че за него успешен е кабинетът, който взима пари?

Няма коментари:

Защо е създаден този блог

Прочетете повече за Бойко Борисов тук. Някои от неговите официално регистрирани в "Държавен вестник" съдружници: Румен Николов ("Пашата"), член на СД на "Интербулпред" АД; Алексей Петров, съдружник в "Будоинвест" ООД, съучредител и член на управителните тела на застрахователните дружества "Аполо и Болкан", ЗК "Спартак" и ЗКА "Левски Спартак"; убитият Тодор Толев, съдружник в Ти Би Ай - 97"...

Кои сме ние

Някои от авторите в този блог са избрали да публикуват материали с имената си, а други - с псевдоними. Към 15-и август 2007 г. тук пишат 6 души. През 2014 г. съставът ни намаля - някои са в чужбина, други се отказаха, но ние търсим автори (вижте горе вдясно).